1. Home
  2. content
  • Sekretess och integritetspolicy för kunder

    1. Inledning Personuppgiftsansvarig Väsby Djursjukhus AB (VDS) är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker på Väsby...