1. Home
  2. Säsong

Säsong

  • Ormbett

    Ormbett Huggormsbett är allvarliga och kan vara livshotande. Stället för bettet svullnar kraftigt och giftet påverkar hjärta och inre organ...
  • Fuktesem – Hotspot

    Fukteksem – Hotspot Fukteksem är ett relativt vanligt problem hos hundar. Oftast är det långhåriga raser och hundar som badar...