1. Home
 2. Katt
 3. Urinvägsinfektion – katt
 1. Home
 2. Vanliga sjukdomar
 3. Sjukdom som drabbar katt
 4. Urinvägsinfektion – katt

Urinvägsinfektion – katt

Urinvägsinfektion hos katt är ett ovanligt problem då deras urinvägar är mycket motståndskraftiga mot bakterier. Av de som drabbas är majoriteten seniorer.

Orsak

Det är som sagt ovanligt att bakterier får fäste i urinblåsan hos katter då kroppens egna försvar är bra på att ta hand om eventuellt bakterie innan den hinner få fäste och föröka sig. De katter som drabbas av urinvägsinfektion får ofta urinvägsinfektion till följd av ett annat bakomliggande problem. Katter med försämrad njurfunktion, diabetes, tumörer eller katter med urinsten är några exempel på grupper som är mer utsatta för att drabbas av urinvägsinfektion än andra.

Symptom

 • Småskvätter
 • Slickar sig mycket mot könet
 • Verkar ha ont när den kissar
 • Behöver kissa ofta
 • Smärta från buken
 • Urinen kan vara blodblandad
 • Låg i allmäntillståndet
 • Kan få feber

Vad kan jag själv göra?

Om du har en katt som plötsligt börjar behöver kissa oftare och kanske även börjat kissa inne eller har blod i urinen är rekommendationen att söka sig till veterinär så att man dels kan få utreda vad problemen beror på samt att om katten behöver medicin så kan detta påbörjas snarast. Urinvägsinfektion är inte en akut åkomma men precis som hos oss människor så är det obehagligt och kan göra ont på katten, varpå veterinär bör uppsökas snarast möjligt. Hankatter drabbas ofta av urinstopp till följd av urinsten, symptomen är liknande som de för urinvägsinfektion. Har man en katt som försöker kissa men det inte kommer något eller endast mycket lite urin bör man uppsöka en veterinär akut. 

När bör jag söka mig till veterinär?

 • Du har en katt som försöker kissa men det kommer inget/mycket lite
 • Du har en katt som behöver kissa ofta
 • Katten verkar ha ont när den kissar
 • Det finns blod i urinen
 • Du har en katt som är allmänt låg, kanske har feber

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom katten visat hittills.

För att diagnosticera urinvägsinfektion behövs ett besök till en veterinär som kommer undersöka urinen från katten. I urinprovet kollar veterinären bla pH-värdet, densiteten samt om det finns kristaller eller bakterier i urinen. Det kan även bli aktuellt att skicka urin för bakterieodling för att fastställa vilken antibiotika som angriper bakterien mest effektivt.

Då urinvägsinfektion kan vara ett symptom på annan sjukdom kan veterinären även vilja ta blodprover samt ultraljuda och/eller röntga buken.

 

Updated on september 3, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS