1. Home
  2. Katt
  3. Kastration – katt

Kastration – katt

Honkatt

Honkatter är lämpligast att kastrera efter könsmognad runt ca 6 månaders ålder. Honkatter som inte ska avlas på rekommenderas att kastrera, ska katten vara en utekatt är rekommendationen att kastrera henne före ni släpper ut henne för att inte riskera en oplanerad dräktighet med en okänd hankatt.

Fördelarna med att kastrera en honkatt är att risken för oplanerad dräktighet, oönskade löp samt sjukdomar som kan påverkas av hormoner minskar eller helt försvinner. Livmoderinflammation och juvertumörer är några av riskerna som minskar eller helt försvinner efter en kastrering.

Även om rekommendationen är att kastrera sin honkatt så finns det risker med en kastrering. Precis som för oss människor finns det alltid en risk för komplikationer i samband med sövning, generellt sett brukar risker för komplikationer vara mindre hos en ung frisk katt varpå kastrering är att rekommendera så snart som möjligt om katten inte ska avlas på. Katten kan även få problem med övervikt i samband med en kastrering. Detta till följd av att energibehovet hos en kastrerad katt minskar. Övervikt går att undvika genom foder anpassat för kastrerade katter samt daglig motion.

Hankatt

Hankatter rekommenderas att kastreras när de blivit könsmogna, omkring ca 6 månaders ålder. Fördelen med att kastrera hankatter är att det kan sluta urinmarkera inomhus om det problemet finns samt det är mindre risk om man har en ute katt att de ska rymma hemifrån i jakt på honkatter. Aggressivitet mot andra katter kan minska och då även stressen samt risken för riv och bitskador som detta medför om man bor i ett område med många utekatter.

Även om rekommendationen är att kastrera sin katt så finns det risker med en kastrering. Precis som för oss människor finns det alltid en risk för komplikationer i samband med sövning, generellt sett brukar risker för komplikationer vara mindre hos en ung frisk katt varpå kastrering är att rekommendera så snart som möjligt om katten inte ska avlas på. Katten kan även få problem med övervikt i samband med en kastrering. Detta till följd av att energibehovet hos en kastrerad katt minskar. Övervikt går att undvika genom foder anpassat för kastrerade katter samt daglig motion.

Råd efter kastration av katt

De flesta djur är ostadiga på benen, trötta och lätt omtöcknade efter narkosen. Detta tillstånd kan vara i åtskilliga timmar. Katten bör få vila i lugn och ro och får dricka vatten när katten är pigg och kan stå och gå utan tydlig påverkan efter sedering, exempel inte vingla eller vilja lägga sig ned. Ge mat tidigast på kvällen.

Om din katt är en utekatt ska den vara inne tills såret är helt läkt.

Titta på såret varje dag. Skulle det bli rött, svullet, ömt, börja blöda, vätska sig – rådfråga en veterinär.

Har du en honkatt ska hon ha krage på sig i minst tio dagar. Detta är mycket viktigt för att hon inte ska komma åt att slicka på operationssåret, vilket innebär risk för infektion.

Har du en hankatt brukar dom inte behöva krage men om han börjar slicka på såren, måste ni kontakta en veterinär och köpa en krage för att förhindra att komplikationer uppstår.

 

Updated on oktober 31, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS