Blåsljud – katt

Hjärtfel på katt är ett mycket brett ämne då katter kan bli hjärtsjuka av många olika anledningar, precis som vi människor. Ett relativt vanligt problem som vi ser hos våra katter är blåsljud i olika grader. Blåsljud graderas på en skala 1-6 där 1 är den lindrigaste graden. Hos en katt med blåsljud uppstår virvelbildningar i blodet som passerar genom hjärtat. En katt som har blåsljud i flera år kan med tiden få förstorat hjärta till följd av att hjärtat måste arbeta mycket hårdare för att pumpa runt blodet i kroppen. Ett förstorat hjärta kan leda till att katten får vätska i lungorna och risk finns att katten avlider om veterinär inte uppsöks.

Orsak

Blåsljud kan vara ärftligt och bero på missbildningar i hjärtat, men det kan även vara till följd av andra hjärtsjukdomar. Blåsljud kan även vara tillfälligt, exempel en katt med feber kan få blåsljud under tiden den är sjuk och dräktiga katter kan få tillfälligt blåsljud under sin dräktighet.

Symptom

Ofta märks det inte på katten att den har blåsljud utan det är något som först upptäcks när veterinären med hjälp av stetoskop lyssnar på hjärtat. Blåsljud kan som sagt vara till följd av andra hjärtsjukdomar och om en katt är hjärtsjuk kan symptom som trötthet, flåsighet och hosta förekomma.

Vad kan jag själv göra?

Det först man bör tänka på är att alltid se till att katten man köper är besiktigad och på så sett veta att katten inte hade något medfött blåsljud när ni fick den. Se även till att få med besiktningsintyget när ni hämtar katten.

Som uppfödare är det viktigt att endast avla på friska katter. En katt med blåsljud bör inte gå i avel.

Sedan kan man gärna be veterinären vid den årliga vaccinationen att lyssna på hjärtat så att man följer hjärtat genom åren och vet att hjärtat låter bra.

Har man en katt med blåsljud är det viktigt att se till att hålla nere kattens vikt, hjärtat hos en överviktig katt måste jobba betydligt mycket hårdare i jämförelse med hjärtat hos en normalviktig katt.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Du har en katt som lätt blir trött
  • Du har en katt som har hosta
  • Du har en katt som är flåsig

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom katten visat hittills.

Om en veterinär upptäcker ett blåsljud rekommenderas alltid att katten undersöks utav en kardiolog som kan ultraljuda hjärtat för att få fram mer information samt orsak till blåsljudet. Även EKG, röntgen samt blodprover kan vara motiverat beroende på kattens tillstånd.

Om katten har blivit så dålig att hjärtat förstorats och katten fått vätska i lungorna till följd av detta kan katten behöva ha intensivvård med syrgas samt vätskedrivande mediciner. Katter med hjärtfel behöver ofta medicineras livet ut.

 

 

Updated on oktober 31, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS