Diabetes – katt

Diabetes är en vanlig sjukdom hos oss människor, men tyvärr även hos våra katter. Ofta är det medelålders till äldre katter som drabbas. En katt som får diabetes kräver stor omsorg från sin ägare. Inte bara kommer katten behöva stå på medicinering livet ut, ägaren kommer också behöva kontrollera kattens blodsockernivå dagligen samt kunna hålla ett mycket strikt tidsschema då kattens utfodring och medicinering måste ske i stort sett samma tid varje dag.

Orsak

De som händer i kroppen när en katt får diabetes är att buksportkörteln helt eller delvis slutar att producera insulin alternativt att kroppens celler blir okänsliga för de lilla insulin som produceras. Insulin är livsviktigt för att hålla blodsockernivån i kroppen under kontroll. Diabetes är en hormonell sjukdom men kan även bero andra orsaker som exempel inflammation i buksportkörteln samt övervikt.

Symptom

  • Extrem törst
  • Kissar ofta/länge
  • Ökad hunger men tappar i vikt
  • Låg/orkeslös

Vad kan jag själv göra?

Det finns många sjukdomar som har liknade symptom som de för diabetes, dock är det inte något du som djurägare bör fundera över en längre stund hemma, har du en katt som visar något av symptomen ovan är det bättre att söka sig till en veterinär för provtagning så snart som möjligt. Man ska aldrig försöka begränsa kattens vattenintag, har katten plötslig ökad törst är det troligtvis något som bör undersökas av veterinär.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Du har en katt som plötsligt börjat dricka mer, kanske måste vattenskålen fyllas på flera gånger om dagen?
  • Du har en katt som plötsligt blivit besatt av mat
  • Du har en katt som sakta förlorat i vikt

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom katten visat hittills.

För att diagnosticera diabetes kommer veterinären troligtvis vilja ta både blodprover och urinprov från katten, då det finns flera sjukdomar som har liknande symptom som diabetes kan dessa sjukdomar behöva uteslutas innan en diagnos kan ställas. Veterinären kan även vilja ultraljuda eller röntga katten för att få en bild av hur kattens inre organ ser ut.

Updated on november 8, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS