Juvertumör – katt

Juvertumörer är en mycket vanlig tumörsjukdom som drabbar våra honkatter. Oftast är det äldre okastrerade honkatter eller katter som kastrerats sent i livet som drabbas av juvertumörer. Juvertumörer kan förekomma i fler en ett juver och det kan bildas nya tumörer i kvarstående juver efter en operation.

Juvertumörer kan vara både vara godartade och elakartade och opereras oftast bort efter att de upptäcks för att inte riskera att de växer eller sprider sig till andra organ i kroppen.

Orsak

Den främsta anledningen till att katter får juvertumörer har att göra med hormonerna i kroppen. Okastrerade katter, katter som kastreras sent i livet samt katter som ätit p-piller har större risk för att drabbas av juvertumörer. Honkatter som kastreras tidigt löper mindre risk att drabbas av juvertumörer senare i livet. Sedan finns det såklart okastrerade individer och individer som kastrerats senare som är friska livet ut, men statistiken visar att dessa katter har större risk att drabbas av tumörer i juvren.

Symptom

Oftast märks ingen större förändring i allmäntillståndet på katten och en katt kan gå med juvertumörer under en längre tid om man som djurägare inte är uppmärksam och undersöker juvren med jämna mellanrum.

  • Knöl vid ett eller flera juver.
  • Sitter knölen vid de bakre juvret och hastigt växer kan katten börja halta.

Vad kan jag själv göra?

När juvertumören väl har uppstått är det inte mycket du som djurägare kan göra hemma, då är det bäst att söka sig till en veterinär som får undersöka och se om det är en juvertumör det handlar om. Dock är det bra som djurägare att kontrollera sin katts juver med jämna mellanrum efter knölar. Det är även bra att låta kastrera sin katt om hon inte är tänkt att gå i avel för att minska risken för juvertumörer.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Om du inte själv känt, men vill ha hjälp att få din katt undersökt efter knölar.
  • Om du upptäckt en knöl som du vill få undersökt.

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom katten visat hittills.

Veterinären börjar sedan undersökningen, veterinären gå igenom alla juver på katten även om djurägaren bara känt en knöl, detta för att det ofta kan finnas fler juver som är drabbade. Veterinären kan även välja att ta ett prov från knölen för att titta närmare på cellerna under mikroskop. Om det rör sig om juvertumörer så är rekommendationen att operera bort de drabbade juvret så att inte knölarna växer. Operationen görs med stor marginal och det kan förekomma att en hel juversida opereras bort. Vävnaden skickas sedan på analys för att ta reda på vad för sorts tumör det rör sig om samt hur allvarlig den är.

Då de ofta är äldre katter som drabbas brukar blodprover tas för få en bättre bild över hur de inre organen mår. Det kan även förekomma att veterinären innan operation vill röntga kattens lungor för att försäkra sig om att tumörer inte spridit sig till brösthålan.

Updated on augusti 29, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS