1. Home
 2. Katt
 3. Sjukdom vi vaccinerar katten emot

Sjukdom vi vaccinerar katten emot

I den här artikeln:

I Sverige vaccinerar vi vanligen katter emot kattpest och kattsnuva. Detta för att förhindra onödigt lidande hos vår egen katt men även för att inte riskera att föra smittan vidare till andra katter.

Kattpest

Orsakas av ett parvovirus som kan överleva upp till ett år ute i skog och mark. Tyvärr är det inte alla katter som vaccineras i Sverige och tack vare att smittan kan överleva länge utanför katten är kattpest mycket vanligt i Sverige.

Parvoviruset smittar via kattens avföring, matskålar, filtar men även utomhusmiljöer där katter rör sig, parker, villaområden, tomter. Många katter är infekterade och sprider ny smitta redan innan de själva visar symptom på sjukdom. Innekatter kan smittas även om de inte träffar andra katter, detta genom att vi kan föra med oss smittan in via skor och ytterkläder.

Katter kan bli infekterade utan att visa symptom på sjukdom samt symptomen kan variera kraftigt mellan olika individer, allt från mycket lindriga där katten tillfrisknar efter ett par dagar till att de finns katter som blir så pass dåliga att kattpest leder till dödsfall. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt för de som blir allvarligt sjuka och dödsfall kan ske redan efter ett par timmar efter uppvisat symptom. Ofta är det kattungar och unga katter som drabbas värst.

Några symptom på kattpest är:

 • Hög feber
 • Buksmärta
 • Loj, ovillig att röra sig
 • Kräkningar/diarré

Korrekt vaccinerade katter är väl skyddade mot smittan.

Kattsnuva

Kan orsakas av flera virus och bakterier, kattsnuva är därför ett samlingsnamn på övre luftvägsinfektion och är mycket vanligt runt om i Sverige.

Kattsnuva smittar främst via saliv, direktkontakt med en sjuk katt, sekret från nosen,  matskålar, vattenskålar, men även utomhusmiljöer där katter rör sig, parker, villaområden, tomter. Många katter är infekterade och sprider ny smitta redan innan de själva visar symptom på sjukdom. Innekatter kan smittas även om de inte träffar andra katter, detta genom att vi kan föra med oss smittan in via skor och ytterkläder. Precis som för oss människor går snuvan vanligtvis över av sig självt, katten bör vila under tiden. Sedan finns det precis som för oss människor katter som har svårare att bli av med snuvan och för dessa kan ett besök till veterinär vara lämpligt för att få medicin utskrivet samt understödjande behandling.

Katter kan bli infekterade utan att visa symptom på sjukdom samt symptomen kan variera kraftigt mellan olika individer, allt från mycket lindriga där katten tillfrisknar efter ett par dagar till att de finns katter som blir mycket sjuka. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt för de som blir allvarligt sjuka och ofta är det kattungar och unga katter som drabbas värst.

Några symptom på kattpest är:

 • Nysningar
 • Sekret från nos
 • Rinnande ögon
 • Svårt med andning till följd av snor
 • Loj/orkeslös
 • Minskad aptit
 • Så i munnen

Ofta får vaccinerade katter lindrigare symptom än ovaccinerade katter men tyvärr kan inte vaccination helt förbygga infektion.

Updated on september 3, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS