Blåsljud – hund

Hjärtfel på hund är ett mycket brett ämne då hundar kan bli hjärtsjuka av många olika anledningar, precis som vi människor. Ett relativt vanligt problem som vi ser hos våra hundar är blåsljud i olika grader. Blåsljud graderas på en skala 1-6 där 1 är den lindrigaste graden. Hos en hund med blåsljud uppstår virvelbildningar i blodet som passerar genom hjärtat. En hund som har blåsljud i flera år kan med tiden få förstorat hjärta till följd av att hjärtat måste arbeta mycket hårt för att pumpa runt blodet i kroppen. Ett förstorat hjärta kan leda till att hunden får vätska i lungorna och risk finns att hunden avlider om veterinär inte uppsöks.

Orsak

Blåsljud kan vara ärftligt och bero på missbildningar i hjärtat, men det kan även vara till följd av andra hjärtsjukdomar. Blåsljud kan även vara tillfälligt, exempel en hund med feber kan få blåsljud under tiden den är sjuk men även dräktiga tikar kan få tillfälligt blåsljud under sin dräktighet.

Symptom

Ofta märks det inte på hunden att den har blåsljud utan det är något som först upptäcks när veterinären med hjälp av stetoskop lyssnar på hjärtat. Blåsljud kan som sagt vara till följd av andra hjärtsjukdomar och om en hund är hjärtsjuk kan symptom som trötthet, flåsighet och hosta förekomma.

Vad kan jag själv göra?

Det först man bör tänka på är att alltid se till att hunden man köper är besiktigad och på så sett veta att hunden inte hade något medfött blåsljud när ni fick den. Se även till att få med besiktningsintyget när ni hämtar hunden.

Som uppfödare är det viktigt att endast avla på friska hundar. En hund med blåsljud bör inte gå i avel.

Sedan kan man gärna be veterinären vid den årliga vaccinationen att lyssna på hjärtat så att man följer hjärtat genom åren och vet att hjärtat låter bra.

Har man en hund med blåsljud är det viktigt att se till att hålla nere hundens vikt, hjärtat hos en överviktig hund måste jobba betydligt mycket hårdare i jämförelse med hjärtat hos en normalviktig hund.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Du har en hund som lätt blir trött
  • Du har en hund som har hosta
  • Du har en hund som lätt blir andfådd

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom hunden visat hittills.

Om en veterinär upptäcker ett blåsljud rekommenderas alltid att hunden undersöks utav en kardiolog som kan ultraljuda hjärtat för att få fram mer information samt orsak till blåsljudet. Även EKG, röntgen samt blodprover kan vara motiverat beroende på hundens tillstånd.

Om hunden har blivit så dålig att hjärtat förstorats och hunden fått vätska i lungorna till följd av detta kan hunden behöva ha intensivvård med syrgas samt vätskedrivande mediciner. Hundar med hjärtfel behöver ofta medicineras livet ut.

 

 

Updated on oktober 31, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS