1. Home
  2. Hund
  3. Så ser jag att min hund är sjuk

Så ser jag att min hund är sjuk

Först och främst är det viktigt att veta att ingen känner din hund bättre än vad du gör, därför är ofta det första tecknet på att något är fel en känsla som du som djurägare får och som kan vara svår att sätta ord på. Det är viktigt att du som ägare tar denna känsla på allvar och ser över din hund, tänker tillbaka på hur dagarna innan har sett ut, har hunden ätit, druckit, kissat och bajsat som vanligt? Samt har extra uppsikt på vilka symptom hunden visar framöver.
Dom flesta sjukdomar är lättare att behandla i ett tidigt skede, därför är det bra att du som djurägare är uppmärksam på hur din hund mår.

Hunden är inte sig själv – En indikator på att något kan vara fel är när hunden inte riktigt är sig själv. Detta kan exempel visa sig genom att hunden är låg, inte vill leka i samma utsträckning som tidigare, inte vill gå på eller inte är lika aktiv på promenaden som tidigare. Hunden kan ha svansen mellan benen, dra sig undan eller sova mycket.
Var uppmärksam på dessa symptom och kontrollera om du kan addera något till dessa symptom, hur har aptiten varit? Är det något annat beteende som tillkommit i samband med detta? Har hunden feber?
Att hunden inte är sig själv kan bero på många olika faktorer och kan skilja sig åt mellan kön och ålder på hund . Kontakta din veterinär om symptomen kvarstår.

Brist på aptit – En indikator på att något kan vara fel är när hunden slutar att äta, särskilt om den i normala fall har god aptit.
Brist på aptit kan vara symptom på en rad olika sjukdomar, bla. Livmoderinflammation hos tik, förstoppning eller tandvärk.
Kontakta din veterinär om din hund inte har ätit på 24h.

Förändring av vikten – Ett tecken på att din hund kan vara sjuk är att vikten förändrats trots att ni inte gjort några förändringar i hundens foder eller motionsvanor. Det kan ta tid att upptäcka om hundens vikt förändrats om man inte regelbundet brukar väga sin hund. Oftast upptäcks viktförändringen först när det börjar synas markant på hundens kropp att den ökat eller tappat i vikt. Ha gärna därför som vana att väga din hund med jämna mellanrum. Det finns sjukdomar som gör att hunden kan tappa i vikt så väl som öka i vikt och dessa är lättare att upptäcka om du regelbundet väger din hund.

Feber – Ta gärna som vana att kolla din hunds kroppstemperatur när den är frisk, detta kan vara skönt att ha att jämföra med om din hund någon gång får feber. Hundens kroppstemperatur ska ligga på mellan 38-39 grader.

Förändrad avföring – Var närvarande och observant på promenaden.
Vi kan lära oss mycket om våra hundars mående genom att observera deras avföring och hur dom beter sig när dom uträttar sina behov. Är hunden förstoppad? Har hunden diarré? Behöver hunden kissa oftare än vanligt? Går det lätt att få ut urinen eller behöver hunden krysta? Allt detta är saker som du som djurägare kan vara observant på under era promenader och agera på om något av detta skulle avvika från det normala för er hund.

Status på tänder och munhåla – Kontrollera regelbundet din hunds munstatus genom att lyfta på läppen och kolla in i munnen. Tänderna ska vara hela och vita, tandköttet ska vara ljusrosa. Dålig lukt eller gul/grå/mörk beläggning på tänderna eller rött tandkött kan vara täcken på att din hund har tandsten och eventuellt tandköttsinflammation.

Andning – Hundens andetag ska vara stora, lugna och regelbundna ca. 10-30 andetag per minut. Kontrollera gärna din hunds andning när den är frisk för att veta vad som är normalt för din hund, lättast är att räkna andetagen när din hund sover. Ser du en en förändring i din hunds andetag bör ni uppsöka en veterinär då det kan vara tecken på allvarlig sjukdom, speciellt om din hund verkar ha svårt att andas eller om ni märker att hunden får svårt med andningen i samband med lek och motion.

Hostningar, nysningar
Upprepade hostningar eller nysningar är också något ni kan vara uppmärksamma på och om ni tycker att er hund hostar eller nyser ovanligt mycket kan det vara tecken på sjukdom.

Lipom (knölar) – Ha för vana att känna igenom din hund och ha koll på om det dyker upp knölar (lipom) som inte tidigare funnits på kroppen. Hur känns dom? Finns det något sår i närheten av knölen? Är hunden besvärad av knölen? Och vart sitter knölen? Tumörer kan vara både godartade och elakartade, därför rekommenderar vi alltid att ni får hundens knölar undersökta i så god tid som möjligt efter upptäckten.


Updated on december 29, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS