Allergi – hund

I den här artikeln:

Allergier är ett allt vanligare problem hos våra hundar. Ofta börjar problemen redan i ung ålder och följer hunden genom hela livet om inte rätt foder eller medicin sätts in. 

Orsak

Hundar kan ha fler allergier som orsakar problem för hunden. Födoämnesallergi, luftburen allergi (atopisk dermatit) samt kontaktallergi är de vanligaste. Det som händer vid en allergi är att kroppens immunförsvar överreagerar mot ett eller flera ämnen i dess omgivning och bildar allergiantikroppar mot det ämnet.

Symptom

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom hunden visat hittills.

Har ni flera djur i hemmet kan det vara bra att uppmärksamma er på om flera av era djur har problem med exempel klåda då klåda även kan orsakas av parasiter och vissa infektioner som kan vara smittsamma.

Det gäller att ha tålamod när det gäller diagnosticering av allergi då man ofta börjar med att utesluta andra orsaker till hundens symptom. Detta gör man för att inte missa exempel parasiter eller andra infektioner.

Om problemen inte är orsakad av parasiter eller infektion så kan det röra sig om en allergi. Hundar kan ha både födoämnesallergi, kontaktallergi samt allergi mot luftburna ämnen. Det gå att ta blodprover och skicka iväg för allergitest för att se vad hunden kan vara allergisk mot.  Ur en ekonomisk synpunkt så är allergiblodprover ofta kostsamma varpå vissa väljer att påbörja en födoämnesallergiutredning på en gång istället. Det går ut på att sätta hunden på ett allergifoder där den inte får äta något annat en just de fodret under ca 8 veckor. Är hunden fri från klådan då finns det stor risk att hunden är födoämnesallergiker. Vill man kan man sedan börja introducera hunden till annat protein för att se om klådan återvänder. Viktigt att tänka på är att endast introducera en sak i taget så att man vet vad det är hunden eventuellt reagerar på. Om hunden inte är fri från klådan kan utredningen behöva kompletteras med allergiblodprover för att se om det är något i omgivningen som hunden reagerar på.

 

Updated on oktober 31, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS