1. Home
  2. Hund
  3. Hälta – hund
  1. Home
  2. Vanliga sjukdomar
  3. Hälta – hund

Hälta – hund

Det är inte ovanligt att en hund vid något tillfälle i livet får problem med hälta, hos unga och mycket aktiva individer kan det ibland vara svårt att veta vad hältan bero på och hur pass allvarlig den är. I många fall kan hältan gå över av sig själv efter några dagars vila och i andra fall behöver veterinär uppsökas. Hur pass akut ärendet är beror mycket på hur pass ont hunden verkar ha och hur mycket hunden kan stödja på benet.

Några orsaker till hälta hos hund är:

Har du en hund vars hälta inte går över rekommenderas du att boka en tid till en veterinär som kan undersöka hunden.

Updated on oktober 31, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS