1. Home
  2. Hund
  3. Kastration – hund

Kastration – hund

Tik 

Tikar är lämpligast att kastrera från 8-9 månader till ett års ålder beroende på ras. Vi rekommenderar att tiken ska ha löpt en gång så att tillväxtzonerna får en chans att slutas innan hon kastreras. Fördelarna med att kastrera en tik är att risken för sjukdomar som kan påverkas av hormoner minskar eller helt försvinner. Skendräktighet, livmoderinflammation, samt juvertumörer är några av riskerna som minskar eller helt försvinner efter en kastrering.

Även om rekommendationen är att kastrera sin tik så finns det risker med en kastrering. Precis som för oss människor finns det alltid en risk för komplikationer i samband med sövning och narkos, generellt sett brukar risker för komplikationer vara mindre hos en ung frisk hund varpå kastrering är att rekommendera så snart som möjligt om hunden inte ska avlas på. Det finns även risk för att tiken blir inkontinent och börjar läcka urin efter en kastrering, detta är till följd av avsaknad av östrogen. Det är dock en relativt liten risk samt går att medicinera. Hunden kan även få problem med övervikt i samband med en kastrering. Detta till följd av att energibehovet hos en kastrerad hund minskar med ca 25%. Övervikt går att undvika genom foder anpassat för kastrerade hundar samt daglig motion.

Råd efter kastration av tik

Det är viktigt att låta tiken vila ordentligt efter en operation. De flesta djur är ostadiga på benen, trötta och lätt omtöcknade efter narkosen. Detta tillstånd kan vara i åtskilliga timmar. Tiken bör få vila i lugn och ro och får dricka vatten när hon är pigg och kan stå och gå utan tydlig påverkan efter sedering, exempel vinglar eller vill lägga sig ned. Ge mat tidigast samma kväll som operationen om hon är pigg och visar aptit, det är inte ovanligt att hon låter bli att äta samma kväll då hon fortfarande kan vara påverkad av medicinen ifrån ingreppet. Låt tiken få ha det lugnt och gå bara korta promenader så att hon får uträtta sina behov. Lägg gärna över en filt för att hålla kroppstemperaturen det första dygnet.

Tiken har varit sövd med gas och har därmed haft en tub i halsen, vilket kan orsaka hosta de första dagarna. Fram till återbesöket måste hunden ha krage på, i minst 10 dagar för att inte komma åt att slicka på såret. Annars ökar risken för infektion och suturbristning.

Livmoder och äggstockar har opererats bort vilket betyder att hon inte längre kommer löpa. Flytning och ökad törst kan kvarstå ett par veckor efter operationen.

Kontrollera operationssåret dagligen. Om svullnad, bristningar eller flytningar från såret skulle uppstå – kontakta veterinär. En liten mängd blodvätska är normalt. Ta tempen två gånger/dag under den första veckan, speciellt viktigt om hunden verkar trött. Normalt har en hund mellan 38,0 och 39,0 grader.

Rastning fram till suturtagning skall ske i koppel och så korta promenader som möjligt. Efter suturtagning ska din hund hållas kopplad i ytterligare 2 veckor och därefter ökas motionen successivt. Plötsliga rörelser kan orsaka bråck. Vid behov rengör endast runt såret (ej direkt på) med koksaltlösning.

Hanhund

Hanhundar rekommenderas att kastreras när de blivit könsmogna, omkring ca 6 månaders ålder. Fördelen med att kastrera hanhundar är dels att risken för testikeltumörer samt prostataproblem försvinner men även beteenden som påverkas av hormoner kan minska eller helt försvinna. Revirmarkering/aggressivitet mot andra hanhundar kan minska och så även stressen om man bor i ett område med många löptikar. Man bör vara medveten om att en kastrering inte är en garanti för att oönskat beteende ska försvinna och ju längre man väntar med en kastrering, desto längre tid har hunden på sig att lära sig ett beteende varpå det kanske inte försvinner efter kastreringen utan behöver tränas bort.

Även om rekommendationen är att kastrera sin hund så finns det risker med en kastrering. Precis som för oss människor finns det alltid en risk för komplikationer i samband med sövning och narkos, generellt sett brukar risker för komplikationer vara mindre hos en ung frisk hund varpå kastrering är att rekommendera så snart som möjligt om hunden inte ska avlas på. Hunden kan även få problem med övervikt i samband med en kastrering. Detta till följd av att energibehovet hos en kastrerad hund minskar med ca 25%. Övervikt går att undvika genom foder anpassat för kastrerade hundar samt daglig motion.

Råd efter kastration av hanhund

De flesta djur är ostadiga på benen, trötta och lätt omtöcknade efter narkosen. Detta tillstånd kan vara i åtskilliga timmar. Hunden bör få vila i lugn och ro och får dricka vatten när han är pigg och kan stå och gå utan tydlig påverkan efter sedering, exempel vinglar eller vill lägga sig ned. Ge mat tidigast samma kväll som operationen om han är pigg och visar aptit, det är inte ovanligt att han låter bli att äta samma kväll då han fortfarande kan vara påverkad av medicinen ifrån ingreppet. Låt hunden få ha det lugnt och gå bara korta promenader så att han får uträtta sina behov. Lägg gärna över en filt för att hålla kroppstemperaturen det första dygnet

Hunden har varit sövd med gas och har därmed haft en tub i halsen, vilket kan orsaka hosta de första dagarna.Hunden ska ha krage på sig i minst 10 dagar, så att han inte kan infektera såret genom att slicka på det. Ta tempen två gånger/dag de första 5 dagarna efter operationen. Kontakta veterinär om tempen stiger över 39 grader.

Kontrollera såret dagligen. Svullnad, rodnad, blödning och dålig lukt kan vara tecken på komplikation. Ibland kan man få blödningar under huden som gör att pungen sväller upp. Detta är inte något större problem, men hunden bör kontrolleras av veterinär om det inträffar.

Updated on oktober 31, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS