1. Home
  2. Hund
  3. Fransk hjärtmask hos hund

Fransk hjärtmask hos hund

Förekomst och smitta

Angiostrongylus vasorum, så kallad fransk hjärtmask, infekterar hundar i stora delar av världen. Infektionen är inte ovanligt i områden i Danmark. På ön Sydkoster har smitta påvisats hos flera rävar sedan år 2003 och 2009 påvisades A.vasorum för första gången hos en räv på fastlandet. Sedan dess har fransk hjärtmask även diagnosticerats hos hund i olika delar av landet.

Infekterade rävar och hundar sprider smittan vidare i naturen genom sin avföring. För att en ny hund skall bli infekterad måste den äta eller slicka på en snigel (eller eventuellt en groda eller padda) som varit i kontakt med infekterad räv- eller hundavföring.

Symtom

Vuxna maskar lever i lungartärerna och höger hjärtkammare. Hos en del hundar ses endast milda symtom, som hosta och en lättare trötthet. Symtomen kan med tiden långsamt bli värre. Hjärtat kan påverkas och hunden får då även symtom till följd av hjärtproblem. Slöhet, hosta samt tung och/eller snabb andning är typiskt.

Hos andra hundar ses symtom på grund av blödningar. Blödningar och bildande av tromber (blodkoagel/blodproppar) kan snabbt orsaka mycket allvarliga skador i olika organ.

Diagnos

Oftast kan förändringar i hundens lungor ses med hjälp av röntgenbilder, men för att hitta själva masken undersöks avföringsprover. Om parasiten hittas vet man att hunden är infekterad. Infekterade hundar har dock inte mask i avföringen hela tiden. Om man har otur kan man alltså råka ta prov vid ett tillfälle då hunden inte sprider masken i avföringen.

Behandling

Prognosen är i många fall god för hundar som infekterats med A. vasorum. Svårt sjuka hundar kan dock behöva understödjande behandling, eller till och med intensivvård, förutom den behandling som sätts in mot själva maskinfektionen. När många maskar dör samtidigt, till exempel i samband med att en behandling påbörjas, kan hunden bli tillfälligt sämre och behöva understödjande vård. Ibland ges också kortisonpreparat samtidigt som behandling med avmaskningspreparat påbörjas.

Det är mycket viktigt att hunden vilar under den tid behandlingen pågår, även om hunden hela tiden är pigg och verkar frisk.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Updated on augusti 24, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS