Urinsten – hund

Urinsten

Urinsten är ett relativt vanligt problem hos hundar och består av kristaller som sammanfogats i urinblåsan hos hunden. Det finns flera olika sorters stenar som kan bildas, de vanligaste är struvitsten och kalciumoxalatsten. Stenarna kan finnas i många olika storlekar, allt från små kristaller till stenar stora som en kapsyl. En hund med urinsten har ofta ett flertal stenar i urinblåsan.

Orsak

Ph värdet i urinen spelar en stor roll när det gäller utveckling av urinsten. Urinsten kan bildas om urinen är för basisk. Hundars urin är naturligt mer åt det sura hållet men med fel sorts mat kan urinen bli basisk och då gynna tillväxten av urinsten. Även hur koncentrerad urinen är spelar roll, en hund som dricker dåligt har naturligt en mer koncentrerad urin, därför är det viktigt att hunden får i sig ordentligt med vätska. Även övervikt och minskad motion kan öka risken för urinsten. Utöver vad hunden äter och dricker kan även rasen ha en betydelse för om hunden har större risk för få problem med urinsten i framtiden. Små raser som bla yorkshireterrier, pudel, bichon frisé ses oftare få problem med urinsten.

Symptom

  • Svårt att kissa, kissar ofta och lite
  • Får ta i för att kunna kissa
  • Försöker kissa men det kommer inget.
  • Blod i urinen
  • Slickar sig runt könsorganet

Vad kan jag själv göra?

Har du en hund som uppvisar något av symptomen ovan eller verkar besvärad i när den kissar är rekommendationen att söka hjälp hos en veterinär, besvären kan ha med urinsten att göra men hunden kan även ha drabbas av exempel en urinvägsinfektion, njurproblem eller prostata problem.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Om du har en hund som plötsligt börjat kissa ofta
  • Om du har en hund som försöker kissa men det kommer inget eller endast mycket lite.
  • Om du har en hund som verkar ha ont när den kissar
  • Om du har en hund som är låg
  • Om du ser att det är blod i urinen

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började, om problemen har kommit plötsligt eller om de kommit krypandes vad äter hunden för foder, har hunden ökad törst, samt om din hund står på några mediciner.Det är även bra att veta vad hunden brukar ha för normaltemperatur då veterinären ofta kollar så att hunden inte har feber vid besöket.

Eftersom att urinproblem kan bero på många olika saker kan veterinärer behöva använda sig av ett flertal undersökningar, exempel urinprov, röntgen eller ultraljud för att få fram en mer säker diagnos.

 

Updated on augusti 27, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS