Diabetes – hund

Diabetes är en vanlig sjukdom hos oss människor, men tyvärr även hos våra hundar. Ofta är det medelålder till äldre hundar som drabbas. En hund som får diabetes kräver stor omsorg från sin ägare. Inte bara kommer hunden behöva stå på medicinering livet ut, ägaren kommer också behöva kontrollera hundens blodsockernivå dagligen samt kunna hålla ett mycket strikt tidsschema då hundens utfodring måste ske i stort sett samma tid varje dag, så att insulindosen ska bli så korrekt som möjligt.

Orsak

De som händer i kroppen när en hund får diabetes är att buksportkörteln delvis eller helt slutar att producera insulin som är livsviktigt för att hålla blodsockernivån i kroppen under kontroll. Diabetes är en hormonell sjukdom men kan även bero på inflammation i buksportkörteln samt övervikt.

Symptom

  • Extrem törst
  • Kissar ofta/länge
  • Ökad hunger men tappar i vikt
  • Låg/orkeslös

Vad kan jag själv göra?

Det finns många sjukdomar som har liknade symptom som de för diabetes, dock är det inte något du som djurägare bör fundera en längre stund över hemma, har du en hund som visar något av symptomen ovan är det bättre att söka sig till en veterinär för provtagning. Man ska aldrig försöka begränsa hundens vattenintag, har hunden plötslig ökad törst är det troligtvis något som bör undersökas av veterinär.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Du har en hund som plötsligt börjat dricka mer, kanske måste vattenskålen fyllas på flera gånger om dagen?
  • Du har en hund som plötsligt blivit besatt av mat
  • Du har en hund som sakta förlorat i vikt

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började och vilka symptom hunden visat hittills.

För att diagnosticera diabetes kommer veterinären troligtvis vilja ta både blodprover och urinprov från hunden, då det finns flera sjukdomar som har liknande symptom som diabetes kan dessa sjukdomar behöva uteslutas innan en diagnos kan ställas. Veterinären kan även vilja ultraljuda eller röntga hunden för att få en bild av hur hundens inre organ ser ut.

Updated on november 16, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS