Noskvalster – hund

Noskvalster är en parasit som lever i hundens nos och bihålor, parasiten är ofarlig men orsakar besvär för hunden. Noskvalster finns runt om i hela världen.

Orsak

Parasiten kan överleva länge utanför hundens nos, detta betyder att en hund inte nödvändigtvis behöver träffa en annan hund med noskvalster för att själva få det. Dock är den vanligaste smittospridningen via direktkontakt.

Symptom

  • Nysningar/fnysningar
  • Försämrat luktsinne
  • Inåtvända nysningar

Vad kan jag själv göra?

Om du misstänker att hunden har noskvalster är det bästa du kan göra att boka en tid till en veterinär som får undersöka hunden. Det är även bra att hålla hunden isolerad tills att en veterinär har undersökt den då noskvalster som sagt är smittsamt hundar i mellan.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Din hund visar besvär från de över luftvägarna.
  • Du upplever att din hund har ett försämrat luktsinne.
  • Din hund har problem med nysningar som inte går över.

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började, vilka symptom hunden visat hittills.

Noskvalster är en mycket svårdiagnosticerad parasit och för att få fast en helt säker diagnos krävs en obduktion av nosen och bihålorna, därför får veterinären ofta ställa diagnos med hjälpa av informationen i från djurägaren. Djurägaren får också nöja sig med en diffus diagnos och provbehandling mot noskvalster. Bor det fler hundar i hemmet behandlas även dessa mot noskvalster för att minska risken för återfall.

Updated on augusti 27, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS