Ögonlysning

Ögonlysning eller ögonspegling utförs i första hand på djur som ska användas för avel för att säkerställa sig om att ärftliga ögonsjukdomar inte ska föras vidare till nästkommande kull. Även valpar inom vissa drabbade raser rekommenderas att ögonlysas vid ung ålder. SKK har även bestämt att vissa raser kräver en ögonlysning före avel.

Varför ögonlysa?

Ögonlysning kan göras både i förebyggande syfte inför avel, men även redan sjuka eller skadade hundar kan ögonlysas, speciellt för att titta på de inre segmenten av ögat men i en fullgod ögonlysning ingår även undersökning av de yttre segmenten.

  • Hundar med trauma på ögon
  • Som del av diagnosticering av andra ögonlockssjukdomar
Inför avel

Tyvärr finns det en del ärftliga ögonsjukdomar som inte går att behandla varpå enda sättet att minska antalet nya individer med just dessa ögonsjukdomar är att undvika att avla på redan drabbade djur.

  • Katarakt
  • PRA
  • CEA

Hur går ögonlysningen till?

En ögonlysning får endast utföras utav en veterinär som utbildat sig till auktoriserad ögonlysare. Vid ögonlysning bör ni ha mer er djurets stamtavla samt tidigare ögonlysningsintyg om sådant finns. Utförs ögonlysningen inför avel fylls ett intyg med djurets och ägarens uppgifter i.  Intyget signeras sedan av ägaren och ägaren godkänner i och med det att uppgifterna skickas till SKK.

Undersökningen börjar med ögonlysaren kollar ögonen i normalt tillstånd, för att sedan droppa ögondroppar med pupillvidgande effekt och efter ca 20 minuter undersöka ögonen igen. Vid undersökningen tittar veterinären på ögats olika delar, ögonlock, lins, hornhinna,iris, näthinna, synnerv och ögonbotten.

Efter undersökningen fyller veterinären i intyget som är i tre kopior, en till djurägare, en till veterinären och en skickas till SKK.

Undersökningen gör inte ont på hunden men det kan ta ett par timmar innan pupillen drar ihop sig igen efter ögondropparna, varpå hunden kan vara ljuskänslig under denna period.

Updated on augusti 27, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS