Urinstopp – hund

Urinstopp

Urinstopp drabbar vanligen hanhundar, men kan även drabba tikar. Det som händer vid ett urinstopp är att kristaller som har bildats i urinen vandrar från urinblåsan och vidare i urinröret. Då hanhundar har smalare och längre urinrör så får urinsten lättare att fastna där. Om en urinsten fastnar i urinröret och orsakar ett stopp måste hunden opereras snarast.

Orsak

Ph värdet i urinen spelar en stor roll när det gäller utveckling av urinsten. Urinsten kan bildas om urinen är för basisk. Hundars urin är naturligt mer åt det sura hållet men med fel sorts mat kan urinen bli basisk och då gynna tillväxten av urinsten. Även hur koncentrerad urinen är spelar roll, en hund som dricker dåligt har naturligt en mer koncentrerad urin, därför är det viktigt att hunden får i sig ordentligt med vätska. Även övervikt och minskad motion kan öka risken för urinsten. Urinstenen bildas i urinblåsan men de kan vandra vidare ut i urinröret och sätta sig som en plugg i urinröret och orsaka stopp. Som resultat kommer inte hunden kunna kissa alls, eller endast mycket lite. En hund som har stopp i urinröret behöver akut vård då det finns risk att urinblåsan spricker när urinfylls på men inte har någonstans att ta vägen.

Symptom

  • Försöker kissa men det kommer inget eller endast mycket lite
  • Försöker kissa ofta
  • Får ta i mycket för att kunna kissa
  • Blod i urinen

Vad kan jag själv göra?

Har du en hund som uppvisar något av symptomen ovan eller verkar besvärad i när den kissar är rekommendationen att söka hjälp hos en veterinär, besvären kan ha med urinsten att göra men hunden kan även ha drabbas av exempel en urinvägsinfektion, njurproblem eller prostata problem. Har hunden ett urinstopp så är ärendet mycket akut.

När bör jag söka mig till veterinär?

  • Om du har en hund som försöker kissa men det kommer inget eller endast mycket lite.
  • Om du har en hund som verkar ha ont när den kissar
  • Om du har en hund som är låg
  • Om du ser att det är blod i urinen

Hos veterinären

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån var patients egna behov, därför kan ett besök hos veterinären skilja sig från nedanstående information.

När ni kommer in till veterinären kommer det tas en grundlig anamnes, de kan därför vara bra att som djurägare ha koll på när problemen började, om problemen har kommit plötsligt eller om de kommit krypandes vad äter hunden för foder, har hunden ökad törst, samt om din hund står på några mediciner. Det är även bra att veta vad hunden brukar ha för normaltemperatur då veterinären ofta kollar så att hunden inte har feber vid besöket.

Eftersom att urinproblem kan bero på många olika saker kan veterinärer behöva använda sig av ett flertal undersökningar, exempel urinprov, röntgen eller ultraljud för att få fram en mer säker diagnos.

En hund med urinstopp akutopereras oftast inom de närmsta timmarna efter ankomst till veterinär.

Updated on september 24, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS