1. Home
 2. Hund
 3. Sjukdom vi vaccinerar hunden emot

Sjukdom vi vaccinerar hunden emot

I Sverige vaccinerar vi vanligen hundar mot hepatit, parvovirus, valpsjuka och kennelhosta. Detta för att förhindra onödigt lidande hos vår egen hund men även för att inte riskera att föra smittan vidare till andra hundar.

Hepatit

Orsakas av ett mycket kraftigt virus som kan överleva i fler veckor, ibland månader i rätt förhållanden. För valpar och ovaccinerade hundar är hepatit en mycket allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Tack vare att vi i Sverige är bra på att vaccinera våra hundar ses sällan sjukdomen i Sverige.

Hepatit kan smitta via kroppsvätskor, matskålar, filtar men även utomhusmiljöer där hundar rör sig, parker, villaområden, hundgårdar. En hund som blivit infekterad kan sprida vidare smittan via sin urin i flera månader efter smittotillfället.

För hundar som inte är vaccinerade kan smittan vara livshotande och händelseförloppet kan ibland gå så pass fort att hunden dör inom ett par timmar från att den visat symptom på sjukdom. Valpar och unga hundar är de som drabbas hårdast av smittan och störts risk för dödsfall finns.

Några symptom på hepatit är:

 • Diarré
 • Buksmärta
 • Loj, ovillig att röra sig
 • Bleka slemhinnor
 • Blödningar/svullnader
 • Hög feber

Korrekt vaccinerade hundar är väl skyddade mot smittan.

Parvovirus

Orsakas av ett virus som kan överleva i flera år ute i skog och mark. För valpar och ovaccinerade hundar är parvovirus en mycket allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Tack vare att vi i Sverige är bra på att vaccinera våra hundar ses sällan sjukdomen i Sverige.

Parvoviruset smittar via hundens avföring, matskålar, filtar men även utomhusmiljöer där hundar rör sig, parker, villaområden, hundgårdar. Många hundar är infekterade och sprider ny smitta redan innan de själva visar symptom på sjukdom.

För hundar som inte är vaccinerade kan smittan vara livshotande och det kan gå fort från att hunden uppvisar symptom till att den avlider.

Valpar och unga hundar är de som drabbas hårdast av smittan och störts risk för dödsfall finns.

Några symptom på parvoviruset är:

 • Kräkningar/diarré
 • Buksmärta
 • Loj, ovillig att röra sig
 • Hög feber

Korrekt vaccinerade hundar är väl skyddade mot smittan.

Valpsjuka

Orsakas av ett virus som kan överleva i ett par veckor ute i  skog och mark. För valpar och ovaccinerade hundar är valpsjuka en mycket allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Tack vare att vi i Sverige är bra på att vaccinera våra hundar ses sällan sjukdomen i Sverige. Valpsjuka smittar inte bara våra hundar utan kan infektera en mängd andra djurslag.

Valpsjuka smittar via direktkontakt med en hund som bär på smitta, via matskålar, filtar men även utomhusmiljöer där hundar rör sig, parker, villaområden, hundgårdar. Många hundar är infekterade och sprider ny smitta redan innan de själva visar symptom på sjukdom.

För hundar som inte är vaccinerade kan smittan vara livshotande och det kan gå fort från att hunden uppvisar symptom till att den avlider.

Valpar och unga hundar är de som drabbas hårdast av smittan och störts risk för dödsfall finns.

Några symptom på parvoviruset är:

 • Infektion i lungor
 • Svårt med andningen
 • Loj, ovillig att röra sig
 • Hög feber
 • Vätskar från nos och ögon
 • Hjärnskador

Korrekt vaccinerade hundar är väl skyddade mot smittan.

Kennelhosta

Kan orsakas av flera virus och bakterier, kennelhosta är därför ett samlingsnamn på kikhostliknande symptom och är mycket vanligt runt om i Sverige.

Kennelhosta smittar främst via saliv, direktkontakt med en sjuk hund, saliv från hostan,  matskålar, vattenskålar, men även utomhusmiljöer där hundar rör sig, parker, villaområden, hundgårdar. Många hundar är infekterade och sprider ny smitta redan innan de själva visar symptom på sjukdom. Precis som för oss människor går hostan vanligtvis över av sig självt, hunden bör vila under tiden. Sedan finns det precis som för oss människor hundar som har svårare att bli av med hostan och för dessa kan ett besök till veterinär vara lämpligt för att få medicin utskrivet.

Några symptom på kennelhosta är:

 • Plötslig hosta
 • Jobbigt med andningen
 • Hosta efter ansträngning
 • Hostar upp vitt slem
 • Kan låta som att något fastnat i halsen på hunden

Då kennelhosta är mycket smittsamt hundar i mellan bör en hund med hosta inte träffa andra hundar eller vistats i miljöer där många hundar rör sig.

Updated on september 3, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS